کسی میخوابد و خوابش نمیگیرد

 

کسی میخوابد و خوابش نمیگیرد.....

ملالت کم

دلت خرم

و نام روشنت روشن

کسی میخوابد و خوابش نمیگیرد

کسی از پشت دیوار زمان آواز میخواند

پلنگی ماه را با ماده اش در آب مینوشد

نگاه شاعر آشفته بی خواب است اما مردمش در خواب....

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ - ۱۸ آبان ۱۳۸۳ - ستایش