کسی میخوابد و خوابش نمیگیرد

عاشق واقعی

شخصی به همسرش میگوید:«من عاشق تو هستم و بدون تو نمیتوانم زندگی کنم.» اما این عشق نیست؛ گرسنگی ست.شما نمی توانید در ان واحد هم کسی را دوست بدارید وهم بی تابانه نیازمندش باشید.عاشق واقعی کسی است که معشوقش راآزاد بگذارد تا خودش باشد.در عشق اجباری نیست.عشق یعنی امکان انتخاب به معشوق دادن.

« برای آنکه کسی یا چیزی را بدست آوری، رهایش کن!»

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ - ۱٩ فروردین ۱۳۸٤ - ستایش