کسی میخوابد و خوابش نمیگیرد

فرياد...

من به دنبال فضایی ميگردم:

لب بامی

سر کوهی

دل صحرايی

که در انجا نفسی تازه کنم.

آه!

می خواهم فرياد بلندی بکشم

که صدايم به شما هم برسد!

من هوارم را سر خواهم داد!

چاره ی درد مرا بايد اين داد کند

از شما خفته ی چند !

چه کسی می آيد با من فرياد کند؟

 

...

پيام هاي ديگران()        link        ٤:٠٦ ‎ب.ظ - ٦ اردیبهشت ۱۳۸٤ - ستایش