کسی میخوابد و خوابش نمیگیرد

دوستت دارم!

در زندگی به سه موجود دارای عقل و شعور گفتم:« دوستت دارم

به یکیشان دروغ گفتم. اصلا دوستش نداشتم.

دیگری را دوست داشتم و حقیقت را به او گفتم.

سومین نفر را نمیدانستم که آیا واقعا دوستش دارم یا نه.

تنها مقابل آن کسی که دوستش داشتم ایستادم و رو در رو حقیقت را به او گفتم. اما هنگام ادای این جمله به چشم های آن دوتای دیگر نگاه نکردم. به همین دلیل اگر کسی بدون نگاه کردن به چشم هایم بگوید دوستت دارم باور نخواهم کرد.

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ - ۳٠ آبان ۱۳۸۳ - ستایش