کسی میخوابد و خوابش نمیگیرد

حال...

کنکور تموم شد. کتابامو جمع کردم. دیگه درسی ندارم بخونم. احساس میکنم بچه مو ازم گرفته ن. منتظر شروع دانشگاهم تا دوباره بچه مو پس بگیرم!
فردا میریم مسافرت. فکر میکنم واسم لازم باشه.
باید تلاشمو بیشتر کنم. میتونم. یعنی باید بتونم. میدونم اولش یه خرده سخته. ولی اگه بازم بخوام به این فریب بزرگ ادامه بدم بدجوری باخته م! دیگه وقتشه.


«تو هم می توانی ایمان آوری که رنج تفاوتی است بین آنچه هست و آن چه تو می خواهی باشد. وقتی شرمسار گذشته ی ناقص خویشی یا وقتی نگران آینده ی نامعلوم خودی، بدان که در زمان حال زندگی نمی کنی؛ آن وقت است که رنج را تجربه می کنی. خود را بیمار میکنی و ناشاد هستی.
بدان که گذشته ی تو زمان حال بوده است و آینده ات نیز زمان حال خواهد بود؛ پس زمان حال تنها واقعیتی است که می توانی تجربه کنی» ...

پيام هاي ديگران()        link        ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ - ٩ تیر ۱۳۸٦ - ستایش