کسی میخوابد و خوابش نمیگیرد

تولدی دوباره

مردم را به قدر قلبشان اندازه بگیر نه به قدر حساب بانکی شان.

تا به حال شده احساس کنید ار نو متولد شده اید؟ یک ماه پیش انگیزه ی زندگی کردن را از دست داده بودم اما حالا فکر میکنم برای زندگی کردن و عشق ورزیدن وقت کم می آورم!

بار دیگر تبلور عشق را در کنارم احساس کردم. بار دیگر عشقی متولد شد و زندگی دو نفر که خیلی دوستشان داشتم را نورانی کرد.

خدایا فرصت عاشقی را به همه بده. و مواظب عشق من هم باش.

...

پيام هاي ديگران()        link        ٩:٥٦ ‎ب.ظ - ٢۱ بهمن ۱۳۸۳ - ستایش